Vyjádření k referendu o výstavbě na KVII

Proč půjdu k referendu a budu hlasovat ANO
Mnoho mladých rodin i seniorů z Nového Lískovce hledá bydlení. V Brně je to opravdu těžký úkol. Rádi by zůstali v Lískovci, kde vyrostli, líbí se jim tady a mají zde své rodiny. Nové bydlení nad Petra Křivky jim to může splnit. Přípravný výbor referenda v Lískáčku interpretuje, co znamená volba odpovědi ANO a NE. Já, se znalostí všech okolností a rozhodovacích procesů ve městě Brně to vidím odlišně. Zastupitelstvo Brna v červnu 2018 schválilo novou strategii bydlení, ve které zařadilo území nad Petra Křivky mezi strategické lokality pro bydlení. Dlouhodobě, v souladu s územním plánem, zde vykupuje pozemky a připravuje zde bydlení pro mladé rodiny a seniory. Kdo v Lískovci sleduje veřejné dění, nemůže říct, že je pro něj tento plán novinkou. Kdo toto území zná, ví, že pod zelenými korunami stromů se skrývají zbytky chat, skládky, černá střelnice i útočiště úkryty základna hnízda bezdomovců. Něco se tu dělat musí. Nyní jde o to, jestli plán města Bude pro Nový Lískovec šance něco zlepšit nebo ne.
V odpovědi „NE“ na otázku - Souhlasíte s tím, aby v lokalitě nad Petra Křivky vznikly prostory pro bydlení pro více než 200 obyvatel?“ vidím pro nás dvě zásadní rizika.
1. Přípravný výbor referenda tvrdí, že odpověď NE znamená, že město postaví bydlení pro maximálně 200 obyvatel a zbytek bude veřejná zeleň a park.
Ale co jsou prostory pro 200 obyvatel, je to 80 malometrážních sociálních bytů nebo 25 rodinných vil s obrovskými soukromými zahradami? Město Brno do výkupu a sjednocení pozemků již investovalo nemalé peníze, bude chtít pozemky v souladu s územním plánem využít. Stavět tak malý počet bytů a k tomu nákladnou infrastrukturu se rozhodně nevyplatí. A ani vytvoření parku a veřejně přístupné zeleně není levná záležitost. Město na pozemcích určených k bydlení park nezaplatí. Městská část na to peníze nemá a na nesvěřených pozemcích investovat nemůže. Takže pokud město bude respektovat závazný výsledek referenda, nebude se stavět nic, ani park.
2. Přípravný výbor tvrdí, že výsledek referenda je závazný pro zastupitelstvo Brna
Mnohem pravděpodobnější je, že město se přes výsledek referenda rozhodne v projektu pokračovat. A tady zase přípravný výbor neříká lidem pravdu, výsledek referenda v Novém Lískovci není pro zastupitelstvo města Brna závazný. Ovšem pro zastupitelstvo městské části ano. A tady je v odpovědi „NE“ skryto jedno velké nebezpečí pro naši městskou část. Zastupitelstvo MČ se k projektu bude moci vyjadřovat jediným způsobem, a to, že s ním nesouhlasí. Referendum totiž neumožní zastupitelstvu přijímat žádná jiná rozhodnutí v této věci. A protože v případě projektu v celoměstském zájmu je účastníkem řízení primátor a ne starosta, nebude městská část mít možnost v územním řízení podávat námitky ani se proti rozhodnutí odvolávat. Závazný výsledek referenda tak prakticky znemožní městské části projekt ovlivňovat.

Odpověď „ANO“ naopak znamená, že městská část bude moci do přípravy projektu aktivně vstoupit, ovlivňovat jeho podobu, ovlivnit například počet, velikost a strukturu bytů a způsob jejich přidělování i etapizaci výstavby. V zájmu Nového Lískovce je, aby co nejvíc bytů bylo obsazeno našimi občany, jak seniory, tak mladými rodinami, a to je možné s městem vyjednat. Zároveň bude město logicky mnohem vstřícnější k řešení i financování současných problémů s dopravou a parkování v městské části. Navrhujeme vznik stálé pracovní skupiny, ve které budou i zástupci veřejnosti a neziskového sektoru, kteří budou mít možnost přípravu projektu ovlivňovat. Malometrážní by měly být pouze byty pro seniory. Konečný počet bytů by měl být výsledkem dohody a ne číslo střelené od boku přípravným výborem. Zároveň navrhujeme realizovat park jako první etapu a dočasné využití zeleně pro zahrádky a rekreaci v místě 4. etapy (nad zastávkou Kamenný vrch), kde se pravděpodobně minimálně 10-15 let nic stavět nebude. Je možné i jednat o tom, že čtvrtá etapa, pokud se v budoucnu vůbec bude realizovat, bude tvořena jenom rodinnými domy. Samozřejmostí je zachování dnešních užívaných zahrádek i v budoucnu.