Úvodem

Vážení spoluobčané,
volební období 2018 až 2022 bylo jiné kvůli mnoha vnějším událostem, které se ovšem dotkly výrazně občanů i fungování obce. V době covidu jsme museli spoustu času věnovat suplování role státu a  zajišťovat šití roušek pro seniory, pomoc školám a školkám s opatřeními. Zkomplikovala se jednání s  dodavateli, nebyli zahraniční pracovníci ani materiál, prodlužovaly se termíny akcí nebo se dokonce odkládaly. Učili jsme se pracovat z domu a přesto poskytovat občanům všechny služby úřadu. Za covidu jsme našim živnostníkům slevili na nájmu a snažili je všelijak podporovat, aby nemuseli své služby ukončit. Když už se zdálo, že jsme z nejhoršího venku, přišel skokový nárůst cen energií a válka na Ukrajině. Museli jsme okamžitě reagovat na stovky ukrajinských maminek s dětmi, kteří do Brna přišli. Prakticky okamžitý pád Sberbanky, ve které měla městská část své účty, nás donutil přehodnotit výdaje na pouze ty nezbytně nutné. Adrenalinovým sportem se stal nákup energií pro školy a školy na další roky. Přesto se podařilo udělat mnoho z plánovaných projektů a další se připravily. Masivní investice do zateplování v  uplynulých letech se ukázaly jako velmi prozíravé. Nájemníci v obecních bytech ušetřili za posledních 10 let celkem 132 milionů korun za teplo a ohřev vody. To je v průměru 15 000 ročně na byt. Očekávaného zdražení energií se tak nemusí v dobře zateplených domech tolik obávat. Díky energeticky efektivní modernizaci škol a školek šetří miliony korun ročně i  obecní rozpočet. Budeme hledat další možnosti úspor i větší samostatnost ve výrobě elektřiny v solárních elektrárnách na střechách. Budeme také pomáhat se zvládáním vysokých cen občanům městské části, radit s úsporami i možnostmi čerpat dotace na úspory a obnovitelné zdroje. Čekají nás všechny těžké časy, ale právě v  takové době je potřeba ukázat odvahu a  zabojovat. Náš tým je připraven nadále pracovat pro vás.

Obrazek555