Otevřená radnice

Informování veřejnosti

Před radnicí jsme instalaci elektronickou úřední desku, která je před radnicí 24 hodin přístupná veřejnosti. Na dotykové obrazovce je tak možno vyhledat vše, co dříve bylo možné pouze na internetu. Zařízení nahradilo desítky papírů vylepených na skle vedle dveří do radnice a umožňuje přístup k informacím i lidem na vozíku.

V Lískáčku byla zveřejňována všechna usnesení Rady a zastupitelstva, materiály k jednání zastupitelstva byly před jednáním zveřejňovány na internetu městské části, tak, aby občané měli přehled nejen o usnesení, ale i o tom, o čem zastupitelstvo jednalo.

Tranparentní veřejné zakázky

Podle zákona o registru smluv jsou zveřejňovány všechny smlouvy nad 50 tisíc. Výběrová řízení jsou, a to i u zakázek malého rozsahu, kde to zákon nevyžaduje, zveřejňována na internetu na profilu zadavatele a není nijak omezován okruh uchazečů. Nabídky jsou hodnoceny podle objektivních kritérií a informace o výsledcích řízení lze snadno dohledat na internetu. Kvalitu prováděných prací nekontrolujeme jenom my, ale i například ředitelé škol a školek, kterých se můžete klidně zeptat, jestli firmy, které vyhrávají výběrová řízení odvádí kvalitní práci

Nový web a aplikace

Přípravou nových webových stránek se zabývala opakovaně komise informatiky rady městské části. Zdlouhavý výběr jejich dodavatele byl hlavním důvodem, proč spuštění nového webu proběhne až v září letošního roku. Protože nové stránky pracují s trochu jinou logikou, jsou výrazně uživatelsky komfortnější, jejich příprava byla hodně časově náročná. Věřím, že se vám nové stránky, jejich dodavatelem je společnost Webhouse, která vytváří stránky stovkám obcí v ČR, budou líbit a dobře sloužit.

V předstihu před stránkami jsme spustili aplikaci Česká obec, pomocí které informujeme o blokových čištěních, uzavírkách a dalších významných událostech v městské části. Pro ty, kdo nevlastní mobilní telefon, i nadále informujeme o blokovém čištění formou SMS zpráv.

Průběžně jsme pořádali besedy s veřejností a prezentace projektů, které připravovala městská část. V případě projektu výstavby bytů nad Petra Křivky, což je projekt města, jsme s městem připravili informační kampaň, anketu, zajistili provedení sociologického šetření názorů obyvatel a veřejné projednání. Podpořili jsme vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru.