Kultura a společenský život v obci

Podpora spolků a iniciativ působících v Novém Lískovci je pro nás důležitým prvkem přispívajícím k rozvoji společenského života, zároveň je považujeme za partnery pro obec. Zvýšili jsme podporu spolkům, podpora pro sportovní oddíly probíhá podle transparentních pravidel a objektivního bodového hodnocení. Smlouvy o dotacích jsou zveřejněny. Projekty spolků pracujících s mládeží v jiných oblastech než sport jsou hodnoceny individuálně. Největší částkou podporujeme Rodičovské centrum Sedmikráska, část těchto prostředků se však obci vrací formou nájmu MŠ Pomněnky, v jejíž budově centrum sídlí.

Systém rozdělování dotací kritizovali někteří opoziční zastupitelé, dotace byly také předmětem kontroly kontrolního a finančního výboru. Zpráva výborů z kontroly, která zjistila drobná pochybení u některých žadatelů, ale nedošla k závěru, že by systém nebyl transparentní nebo diskriminační. Problém je, že některé spolky nezvládly plnit povinnosti, které jim ukládá zákon a tak se nemohly dotačního řízení účastnit nebo dokonce musely dotace vracet.images011

V každém případě jsem přesvědčena, že podpora spolků z úrovně městské části má velmi pozitivní vliv na jejich činnost. Všechna venkovní sportoviště, která městská část vybudovala, mají své provozovatele , oddíly, které pracují s mládeží, stabilně fungují a pořádají často i prestižní soutěže. V minulosti jsme se stali několikrát poslední možností pro brněnské sportovní oddíly, jak získat své domovské hřiště. Byl to například hokejbal, který má na základní škole Kamínky jediné hřiště s licencí v Brně. Jeho životnost pomalu končí a běžné opravy už nestačí, požádali jsme ve spolupráci s BHS o dotaci města na celkovou rekonstrukci hřiště. Podobně na tom byl i softbal, kdy hrozilo, že v Brně tento oddíl pracující výhradně s mládeží, skončí. Našel útočiště nás areálu Pod Plachtami. Hřiště ale nemusí sloužit jenom softbalu, letos jsme zde uspořádali Mistrovství Brna v Pétanque. Pomohli jsme také oddílu stolního tenisu získat objet bývalé výměníkové stanice od Tepláren do nájmu, ale rozrůstajícímu se oddílu prostory už nestačí a budovu byl potřeboval rozšířit. Zastupitelstvo rozhodlo, že je potřeba objekt nabýt do majetku městské části, aby bylo možné získat dotace na přestavbu a rozšíření haly.

Velmi dobře funguje také BMX dráha, kde podařilo díky dobré společné péči o dráhu a areál se oddílu podařilo dokonce získat a úspěšně uspořádat mistrovství republiky.

Kultura a tradice jsou úzce provázané

Pravidelně jsme pořádali plesy, košty slivovice, hody. Nový Lískovec také inicioval spolupráci okolních městských částí při pořádání tradičních krojovaných plesů, které spojuje název Poléskavské, podle potoka Leskava, která jimi protéká. Přispěli jsme na materiál na nové kroje, které šikovná děvčata sama ušila. Společně s Rezekvítkem každoročně pořádáme velkou Kameňákovou brigádu, při které mohou účastníci nejen pomoci, ale také vidět tradiční kosení kosou krojovanými sekáči. Setkání se seniory jubilanty jsme začali pořádat také v Domově pro seniory na Koniklecové, kde se snažíme našim seniorům představovat kulturní tradice a i to, jak se naše městská část proměňuje.images017

Podali jsme návrh na registraci znaku a vlajky městské části v registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a v červnu letošního roku byly symboly, znak a vlajka, městské čísti uděleny. Jsme tak třetí městská část Brna, která má symboly zaneseny v centrálním registru REKOS.

Spolupracujeme  s pobočkou knihovny Jiřího Mahena při pořádání zajímavých besed, na které zve významné osobnosti nejen z Nového Lískovce. Knihovna může nově upravenou a rozšířenou zasedací místnost v budově radnice.

Spolupracujeme také s ZUŠ Františka Jílka, prostory pro taneční obor na Čtvrtích získaly po zateplení objektu samostatný vstup.

Grilovací a piknikové místo

Ve spolupráci s oddílem BMX jsme se dohodli, že přihlásí projekt Grilovací místo v Novém Lískovci (umístěné do blízkosti BMX dráhy) do prvního ročníku participativního rozpočtu města Brna. V závěrečném hlasování (za váš hlas ještě jednou děkuji) se projekt probojoval mezi 16 podpořených projektů z celého Brna. Takže peníze na tento projekt poskytlo město Brno. Společně s navrhovatelem a projektantem jsme připravili detailní projekt a nyní se rozbíhají práce na jeho realizaci. Hotovo bude na podzim, kdy budou vysazeny nové stromy a keře.