Udržitelný rozvoj městské části

Každá nová výstavba je velké téma. Stejně to bylo se stavbou polyfunkčního domu Kamínky 3. Stavba v konečném důsledku slouží lidem – nejen jako místo pro bydlení nebo parkování, ale i nabídkou služeb v přízemí, především novým sídlem České pošty. A po dětských nemocech spojených s nedostatkem personálu a vánočním obdobím se už i provoz na pobočce ustálil. V neposlední řadě přesun umožnil i tolik potřebné rozšíření a rekonstrukci knihovny Jiřího Mahena.

Taky jsme slíbili přestavbu prostoru před Albertem. I přes veškerou snahu jsme narazili na více problémů, než jsme dokázali vyřešit, a to i díky složité majetkové struktuře pozemků a chybějícím dotacím. Takže hledáme řešení, přestavbu určitě nevzdáváme.

V létě příštího roku by měla být dokončeno společenské centrum z budovy bývalé výměníkové stanice. A největší diskuzi k rozvoji městské části budí samozřejmě výstavba KV II. Naším názorem je, že výstavba moderních, šetrných nízkých domů v lokalitě k tomu již dlouhé roky určené je způsob, jak Nový Lískovec dále rozvíjet a vyřešit i některé z problémů současných obyvatel. Žádná z předložených alternativ totiž žádné z těchto problémů neřeší a zachováním stávajícího stavu těžko pomůžeme občanům MČ vyřešit třeba jejich bytovou otázku nebo zlepšit dopravu. Naopak jsme pro zachování stávajících zahrádek nad Petra Křivky prioritou je vybudování ústředního parku.

Pošta konečně přestěhována

Na podzim 2016 byl zkolaudován polyfunkční dům Kamínky 3 a poté jsme dokončili jednání o přestěhování pošty, která od podzimu 2017 působí na novém místě. Podařilo se vyjednat, že pobočka pošty má rezervační systém, který pošta běžně instaluje až do velkých poboček s více než pěti přepážkami. images015Od září bude otevřen v kontaktním místě ÚMČ vedle pošty další Czech point, protože právě tyto služby prodlužují fronty na poště.

Revitalizace centrálního prostoru před obchodním centrem Albert

Zatím se nepodařilo rozběhnout projekt nového náměstí mezi Albertem a školou a domem Kamínky 3. Hlavním důvodem je, že se dosud nepodařilo vypořádat majetkové poměry, část pozemků patří státu, které se postupně převádějí na město, ale část patří fyzickým osobám a tyto pozemky jsou zatíženy exekucemi a vlastníci s nimi nemohou disponovat, proto nelze vykoupit. Také se zatím nepodařilo najít žádný dotační titul, ze kterého by bylo možno stavbu platit. To ale neznamená, že o realizaci náměstí nebudeme dále usilovat.

Mezitím alespoň postupně a řešíme jeho velký problém, lávku a holuby. Lávka byla celá osazena bodci proti holubům, letos bude konečně provedena úprava trolejbusového vedení pod lávkou tak, aby zde holubi nemohli sedět

Komunitní centrum Skála

images016Koncem roku 2015 se konečně podařilo získat objekt bývalé výměníkové stanice u zastávky Oblá do majetku města a to jej svěřilo městské části. Díky tomu jsme mohli konečně začít připravovat dlouho vysněný projekt komunitního a společenského centra. Takové zařízení v městské části dlouhodobě chybí a navíc je dlouhodobě chátrající a nevyužitý objekt jedním z posledních zanedbaných míst na sídlišti. Městská část tím rovněž získala plnou kontrolu nad prostorem, o který dlouhodobě usilovali různí developeři a zájemci o tuto budovu. V roce 2016 proběhl stavebně technický průzkum a vznikla pracovní skupiny pro formulaci podmínek soutěže na výběr projektanta. V květnu 2017 proběhla dvoukolová soutěž jejíž výsledky byl prezentovány veřejnosti právě v budově budoucího centra. Následně odborná porota vybrala vítěze, který zpracoval projekt moderní budovy v pasivním standardu a se zelenou střechou i stěnami a s využitím dešťové vody. V současné době máme stavební povolení, připravujeme žádost o dotaci a výběrové řízení na dodavatele stavby. Ta by se mohla rozběhnout ještě letos. V hotovém komunitním centru bude prostor pro naše spolky, organizace, ale i sál pro 120 lidí a kavárna. Projekt bychom chtěli zahájit ještě letos a dokončit do léta příštího roku.

Přírodní rezervace Kamenný vrch oslavila 40. výročíimages007

O unikát Nového Lískovce, přírodní rezervaci Kamenný vrch, se společně s Rezekvítkem průběžně staráme. Zajistili jsme opravu plotu, pravidelně organizujeme úklid odpadků i kosení koniklecové louky.  Protože v letošním roce rezervace oslavila 40té výročí od jejího vzniku, přispěli jsme na film, který připomíná, jak se tehdy podařilo při stavbě sídliště místo zachránit na poslední chvíli a připomíná také lidi, kteří se o to tehdy zasloužili.

Územní plán

Vyjadřovali jsme se k územnímu plánu města Brna, navrhli jsme mimo jiné vyjmutí některých ploch z návrhových ploch pro bydlení (pod nemocnicí na Raisové, zahrádky v severozápadní části lokality nad Petra Křivky)

images009