Školy a školky

Školy a školky
V současnosti jsou všechny mateřské a základní školy v Novém Lískovci zatepleny a modernizovány. Prioritou se stala kvalita výuky, zdravé prostředí a bezpečnost dětí. K tomu přispívá modernizace a rekonstrukce vnitřních prostor, vzduchotechniky, elektroinstalace,kuchyní, učeben, zahrad a sportovišť. Největší modernizací, za 65 milionů korun, prošla budova ZŠ Svážná. Větrání s rekuperací šetří energie a přináší čerstvý vzduch dětem do tříd. Škola má ve všech učebnách vysokorychlostní internet a úsporné osvětlení, moderní požární zabezpečení. Modernizací prošel i kinosál a kuchyně. Zvýšil se také počet tříd a byla zřízena přípravná třída, o kterou je v současné chvíli velký zájem. Na ZŠ Kamínky se zrenovovaly odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky a jazyková učebna, zavedl se vysokorychlostní internet. 

Ucebny1

Ucebny2

Rozsáhlou modernizací prošla i školní kuchyně a sociální zařízení celé školy. Venkovní sportoviště bylo doplněno o multifunkční hřiště pro hokejbal, florbal a in-line, loni pak o nafukovací halu, která zlepšuje podmínky pro sportování žáků i veřejnosti během zimy.

Nafukovací hala

V  MŠ Pomněnky byla dokončena modernizace rozvodů vody a sociálních zařízení Na příští rok je plánována modernizace kuchyně. V MŠ Vážka na Rybnické byla obnovena zahrada a proběhla i rekonstrukce rozvodů topení. Novou zahradu má i MŠ Kamarád, třídy byly vybaveny novým nábytkem. Práce na budovách škol tím ale nekončí. Máme zpracovanou studii na zachytávání dešťové vody pro všechny školní areály, školy tak budou platit míň za stočné. Na střeše ZŠ Svážná je připravena instalace fotovoltaické elektrárny, který pokryje až 40% spotřeby elektřiny školy. Na tato opatření je možno získat až 95% dotaci stejně jako na další úspory, hlavně elektřiny na svícení. Školy ale nejsou jenom budovy, ale hlavně naše děti a učitelé. Cílem a hlavní prioritou bude ve spolupráci s vedením školek a škol komunikace směrem k rodičům a veřejnosti. Přispívat budeme na zdravé a vyvážené stravování dětí a na svačiny. Budeme i  nadále podporovat dostupnost venkovních sportovišť ve školních areálech pro veřejnost. Budeme pokračovat v  tradici oceňování nejlepších pedagogů, ale i  nepedagogických pracovníků, kteří se věnují našim dětem. Velké ocenění patří i všem ředitelkám a ředitelům za zvládnutí těžkého období.