Čistota městské části

Péče o čistotu a zeleň v městské části je nekonečný boj a přesto že jí věnujeme velkou pozornost, stále je co zlepšovat. S tím souvisí i postupná přestavba a opravy kontejnerových stání, do kterých se nyní vejdou i barevné kontejnery na tříděný odpad a nemusí tak stát na silnici nebo chodníku.

Dlouhodobě řešíme problém s holuby na lávce. Loni proběhla první etapa oprav a nátěrů lávky, po té byly doplněny bodce proti holubům na celou lávku. Letos proběhne druhá etapa, a to předělání protidotykových zábran pod lávkou tak, aby se tam holubi už nemohli dostat.

Péče o zeleň

Nový Lískovec má díky dlouhodobé a koncepční péči o zeleň to štěstí, že nemusíme provádět rozsáhlé kácení přestárlé a přerostlé zeleně, ale postupnou obnovu. Projekt obnovy zeleně v okolí domů Oblá 35-37 získal dotaci ze státního fondu životního prostředí. Poslední dobou ale vzhledem ke stále většímu suchu a teplu, a o to víc to platí u nás na jižním svahu, je stále těžší aby nové výsadby přežily kritické období dvou let od vysazení a i starší stromy hynou stresem ze sucha a horka. Proto se snažíme nekácet zbytečně vzrostlé stromy, byť si někdy lidé stěžují, že jim stíní do oken. Ale právě letošní srpen ukázal, jak důležité jsou vzrostlé stromy na sídlišti. Jsou vlastně to jediné co zůstalo zelené. I to je jeden z důvodů, proč jsme ze začali jako jedni z prvních zabývat tím, jak dešťovou vodu využít pro závlahy, zejména stromů.

Dva parky Park pod Plachtami a lesopark nad Raisovou mají svého správce, který je zaměstnancem obce.

Správa silniční zeleně

Málokdo ví, že o některé plochy zeleně mezi chodníky a silnicí, se nestarala městská část, ale byly ve správě Brněnských komunikací. Díky spojenému úsilí starostů rozhodlo zastupitelstvo Brna o změně a od příštího roku se i o tyto plochy bude starat městská část.

Kvetoucí Lískovec

I díky Novému Lískovci získalo Brno jako první české město zlatou medaili v soutěži Evropských kvetoucích měst 2017. Mezinárodní porota hodnotila celkovou péči o zeleň a veřejný prostor. V Novém Lískovci zaujala zejména louka okolo jezírka v Parku pod Plachtami, štěrkové kvetoucí záhony a výsadby jarních cibulovin do trávníků. Porota také kladně hodnotila využití popínavých rostlin na stěnách budov, zídkách i městském mobiliáři. Péče o záhony a kvetoucí plochy je ale velmi náročná na ruční práci. Proto maximálně využíváme program veřejně prospěšných prací.

Dětská hřiště a sportoviště

Postupně modernizujeme dětská hřiště a budujeme nová sportoviště a průběžně provádíme kontrolu bezpečnosti hřišť. Dobudovali jsme sportovně rekreační areál Pod Plachtami. U hřiště vzniklo také zázemí, šatny a sprchy a sídlí zde i správce hřiště, při veřejných akcích je zde veřejné WC. Travnaté fotbalové hřiště je mimo tréninky oddílu přístupné veřejnosti. Podél opraveného asfaltového chodníku vznikly fitness stezky a jsou zde umístěny prvky na cvičení. Všechna sportoviště mají své oddíly, které pracují s dětmi a mládeží z Nového Lískovce.