Školy a školky

V letech 2014-2018 jsme velmi intenzivně investovali do modernizace školních budov. Dnes jsou všechny školky a školy zatepleny a probíhá modernizace vnitřního vybavení. Modernizována byla sociální zařízení v mateřské škole Pomněnky na Oblé, sociální zařízení v základní škole Kamínky a připravujeme projekty i pro MŠ Kamarád. Na ZŠ Svážná jsme museli investovat téměř 7 milionů korun do nápravy požárně bezpečnostního řešení, jehož nevyhovující stav se ukázal při zateplování školy. Na všechny tyto akce se nám podařilo zajistit dotace z rozpočtu města Brna nebo evropských fondů. Podporujeme naše školy a školky, aby se zapojovaly do programů vypisovaných krajem i ministerstvy, městská část potom takové projekty spolufinancuje a pomáhá školám s organizací výběrových řízení. Obě naše základní školy úspěšně získaly dotace na rekonstrukce odborných učeben, naše školky Kamarád a Vážka zase na modernizaci školních zahrad. Ředitelkám a ředitelům je třeba poděkovat za aktivitu a energii, kterou věnovali těmto projektům, které výrazně zlepší prostředí a podmínky pro vzdělávání pro naše děti.

Když jsme začali školám přispívat na zdravé svačiny, byl to experiment i v rámci města Brna. Byla jsem sama překvapená zájmem dětí i rodičů a rozhodně budeme v podpoře zdravých svačin pokračovat.

Spolupráci s našimi příspěvkovými organizacemi chceme řešit prostřednictvím moderních nástrojů, městská část získala dotaci na projekt Jednotné řízení příspěvkových organizaci, které nám i ředitelům pomůže lépe a operativně řešit kontrolu hospodaření, spotřeb energií a pružnější nastavení komunikace mezi příspěvkovými organizacemi a zřizovatelem.

Knihovna Jiřího Mahena – nová pobočka

Přestavba prostor po poště na novou moderní a hlavně prostornější pobočku knihovny právě probíhá a bude dokončena v září. V nového pobočce bude mnohem víc prostoru pro děti a mladé čtenáře, hrací koutek a prostor pro besedy. I díky příspěvku na obnovu knižního fondu od městské části se čtenáři dočkají mnoha nových knížek.

Podpora volnočasových aktivit

Podporovali jsme a spolupracovali s organizacemi které zajišťují organizují volnočasové, vzdělávací a kulturní aktivity na území městské části. Základní umělecká škola Františka Jílka, Rodičovské centrum Sedmikráska, Centrum volného času Lyska, Fusion i další aktivity.