Parkování a doprava

I když to tak na první pohled nevypadá, oblast dopravy se radnice věnovala velmi intenzivně celé volební období. Problém je, že kompetence městské části v oblasti dopravy jsou omezené v mnoha případech jsou řešení v rukou města Brna.

Bezpečnější ulice

Využili jsme novelu zákona a omezili parkování dodávek v úzkých ulicích v sídlišti. V rámci programu bezpečná cesta do školy jsme nechali zřídit krátkodobé parkování u škol a školek.

Opravy účelových komunikací

Po převedení účelových komunikací do správy městských částí jsme opravili celoplošně komunikaci za Kamínkami a Travní.

Přestavba parkoviště Čtvrtě

Podařilo se dokončit projekt rozšíření parkoviště Čtvrtě podle upraveného projektu, takže stromy, které oddělují domy od Rybnické nemusely být pokáceny. Podařilo se také vybudovat příjezdovou komunikaci k domu Čtvrtě 1. Dořešujeme ještě umístění kontejnerových stání tak, aby se zmenšila plocha pro tříděné odpady a mohla tam rovněž parkovat auta.

Přechod u zastávky Oblá

Dlouhodobá snaha o umístění přechodu se nyní blíží k úspěšnému závěru. Bylo vydáno stavební povolení a probíhá výběrové řízení na realizaci.

Přestavba zastávky MHD Kluchova

Úprava zastávky je velmi komplikovanou stavbou, hledání optimálního projednání projektu se všemi dotčenými organizacemi bylo zdlouhavé. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a příprava pokračuje. Realizace se však z důvodu koordinace s dalšími stavbami posunula do příštího roku.

Parkovací dům u sběrného střediska

Máme zpracovanou a projednanou studii proveditelnosti, která prokázala, že za rozumnou cenu dá postavit parkovací dům pro 180 aut. Probíhá změna územního plánu a současně příprava územního řízení. Stavba bude záviset na získání finančních prostředků a realizován by mohl být v roce 2020.

Příprava na  rezidenční parkování

Zapojili jsme se do přípravy na rezidenční parkování a díky tomu zpracovaly Brněnské komunikace projekty na legalizaci parkovacích stání tam, kde to je možné. Podali jsme návrhy na změny dopravního značení pro legalizaci těchto parkovacích stání. Systém rezidentního parkování v Brně má nyní jasná pravidla. Jeho zavedení na území městské části musí ale předcházet důkladná debata s občany a musí přinést jasné výhody trvale bydlícím. Bez toho nebudeme se zavedením regulace parkování souhlasit.

Rada městské části tedy zatím schválila zavedení systému podmínečně, před rozhodnutím o zavedení rezidentního parkování musí být realizována plánovaná opatření na legalizaci parkovacích míst včetně vybudování dvou parkovacích domů.

Přístřešky na zastávkách

Slíbili jsme přístřešek na Mendlově náměstí, kde se to bohužel přes veškerá jednání s Brnem střed zatím nepovedlo a na zastávce Čtvrtě, kde bude v nejbližší době osazen.naopak se podařilo opravit příspěvek u Kampusu směrem do Lískovce, který je hojně užívaný občany MČ.

Pěší komunikace podél Pisárecké k Antroposu

Tato pěšina od pomníku k Antroposu leží na území MČ Brno-Kohoutovice. Jednání o její úpravě zatím úspěšná nebyla. V prvním ročníku participativního rozpočtu byl občanem podán návrh na tento projekt. Přestože ho naše městská část podpořila, odbory magistrátu ho odhadly, že se nemůže vejít do limitu 2 miliony a do hlasování nebyl zařazen. Rada městské části rozhodla, že zajistíme alespoň opravy nejhorších výmolů a zeleně tak, aby mohl být chodník používán.

Lepší veřejná doprava

Každoročně připomínkujeme jízdní řády a linkování MHD. Po mnoha letech je opět v prozu zastávka při ZŠ Svážná.