Co se povedlo

Pokaždé se před komunálními volbami snažíme shrnout, jak se nám podařilo během volebního období naplnit předvolební sliby. Předkládáme vám tuto zprávu i nyní. Je jasné, že naplnit na 100% volební program je nemožné, protože některé věci se prostě zaseknou na překážkách, které z úrovně městské části nerozmotáte. V minulém volební období se však podařilo dotáhnout některé klíčové projekty a splnit tak velkou většinu předvolebních slibů. Podstatné je, že hospodaření městské části bylo po všechny roky přebytkové, splatili jsme přes 40 milionů úvěrů za revitalizaci panelových domů a získali desítky milionů dotací z rozpočtu města i EU. Všechny veřejné zakázky jsme realizovali veřejně a transparentně. Audity a kontrola hospodaření – bez závad.

Co se povedlo

Co bude v nejbližší době dokončeno

Co se zatím dokončit nepodařilo, ale intenzivně na tom pracujeme

Úprava zastávky a přechodu Kluchova – důvod: akce svěřena městské části teprve na podzim 2017, komplikované projednání projektu a povolovací řízení. Stav: před vydáním územního rozhodnutí odhad realizace 2019

Nové náměstí před Albertem – důvod: dosud se nepodařilo vypořádat všechny pozemky pod komunikacemi, nepodařilo se najít vhodný dotační titul na realizaci. Stav: dokumentace pro územní rozhodnutí, odhad realizace ?

Chodník podél Pisárecké

Přístřešek na Mendlově náměstí

Změna hranice MČ s Brnem střed tak, aby pohřebiště, pomník a Strážný vrch byl na území Nového Lískovce – nesouhlas MČ Brno-střed