Co se povedlo

Pokaždé se před komunálními volbami snažíme shrnout, jak se nám podařilo během volebního období naplnit předvolební sliby. Předkládáme vám tuto zprávu i nyní. Je jasné, že naplnit na 100% volební program je nemožné, protože některé věci se prostě zaseknou na překážkách, které z úrovně městské části nerozmotáte. V minulém volební období se však podařilo dotáhnout některé klíčové projekty a splnit tak velkou většinu předvolebních slibů. Podstatné je, že hospodaření městské části bylo po všechny roky přebytkové, splatili jsme přes 40 milionů úvěrů za revitalizaci panelových domů a získali desítky milionů dotací z rozpočtu města i EU. Všechny veřejné zakázky jsme realizovali veřejně a transparentně. Audity a kontrola hospodaření – bez závad.

Co se povedlo

 • Přesun pošty do nového polyfunkčního domu Kamínky 3
 • Dokončení sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami, včetně zázemí sportovišť
 • Dokončení revitalizace a zateplení všech obecních budov včetně radnice
 • Elektronická úřední deska přístupná 24 hodin a upravená i pro vozíčkáře
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Pomněnky a ZŠ Kamínky
 • Požárně bezpečnostní řešení ZŠ Svážná
 • Získání objektu bývalé výměníkové stanice na Petra Křivky do majetku městské části, příprava projektu a získání stavebního povolení na její rekonstrukci na komunitní a společenské centrum
 • Přestavba parkoviště Čtvrtě se zachováním vzrostlých stromů
 • Přesun pobočky knihovny Jiřího Mahena do větších prostor po poště
 • Nové výtahy v bytových domech Kamínky 25-35, Oblá 2, 14 a Kamínky 6
 • Celoplošná oprava účelové komunikace za Kamínky a rozbitých úseků na Travní
 • Lávka přes rokli v lesoparku nad Raisovou
 • Postupná rekonstrukce kontejnerových stání
 • Osvětlení chodníku pod ZŠ Kamínky
 • Aplikace Česká obec pro informování občanů o blokových čištěních, uzávěrách a dalších akcích
 • Získání správy účelových komunikací, silniční zeleně a kontejnerových stání pod MČ
 • Změna hranice MČ se Starým Lískovcem u ulice Jihlavská

Co bude v nejbližší době dokončeno

 • Přechod pro chodce u zastávky Oblá na Petra křivky
 • Přístřešek na zastávce Čtvrtě
 • Lodžie na bytovém domě Kamínky 25-35
 • Nové webové stránky obce
 • Grilovací místo u BMX
 • Úprava zeleně okolo Masarykova památníku v parku na Rybnické

Co se zatím dokončit nepodařilo, ale intenzivně na tom pracujeme

Úprava zastávky a přechodu Kluchova – důvod: akce svěřena městské části teprve na podzim 2017, komplikované projednání projektu a povolovací řízení. Stav: před vydáním územního rozhodnutí odhad realizace 2019

Nové náměstí před Albertem – důvod: dosud se nepodařilo vypořádat všechny pozemky pod komunikacemi, nepodařilo se najít vhodný dotační titul na realizaci. Stav: dokumentace pro územní rozhodnutí, odhad realizace ?

Chodník podél Pisárecké

Přístřešek na Mendlově náměstí

Změna hranice MČ s Brnem střed tak, aby pohřebiště, pomník a Strážný vrch byl na území Nového Lískovce – nesouhlas MČ Brno-střed