Rozhovor se starostkou Janou Drápalovou

Rozhovor1Nový Lískovec se prezentuje jako moderní čtvrť, jaké změny se v posledních letech odehrály?

I když se nám Nový Lískovec zdá už celý zastavěný, je zde ještě hodně soukromých pozemků určených územním plánem jako stavební. V posledních letech zde z důvodu velké poptávky po bytech začali vlastníci intenzivně připravovat projekty. Nejdál jsou dva bytové domy pod ulicí Rybnickou, vedle mateřské školy Vážka. I když lidé výstavbu nevidí rádi, zde to může být příležitost, jak proměnit zanedbané zahrady v bezpečné a pěkné místo. S investory jsme od počátku vyjednávali. Na ulici Rybnická budou doplněny bezpečnostní prvky a upravena zastávka MHD Raisova, vzniknou parkovací místa pro školku a podzemní kontejnerové stání na tříděný odpad. Na novou ulici naváže pěší a cyklistická stezka, kterou se pohodlně dojde do Čertíku a na Riviéru. Na nároží ulice Rybnické vznikne nová zubní klinika. Domy budou mít zelené střechy, podzemní parkování a pěkně upravené okolí. Nová komunikace připojí i pozemek pro plánované centrum služeb pro seniory u zastávky Kluchova. Naopak v prolukách stávajících ulic, zejména na ulici Kluchova hlídáme, aby investoři nenavrhovali projekty, které objemem převyšují okolní domy. To se i ve spolupráci se sousedy těchto pozemků zatím daří. Podařilo se nám také zrušit plány na výstavbu bytů pod nemocnicí na Raisové a zelený svah byl přičleněn do ploch školství.

Velkým tématem posledních voleb byla výstavba bytů na Kamenném vrchu, co se v tom za 4 roky udělalo?

Velmi intenzivně jsme připomínkovali a hlídali přípravu projektové dokumentace. Všechny argumenty a připomínky ob-
čanů, které padaly v roce 2018 v debatách před referendem jsme úspěšně řešili s městem. Místo startovacích bytů zde budou byty družstevní. Podařilo se navýšit počet parkovacích míst nad rámec normy. S městem jsme vyjednali rozšíření ploch zeleně a větší dětská hřiště. Sami jsme v předstihu vytvořili park a zorganizovali soutěž na kapli. Okolo kaple vznikne prostor pro odpočinek, setkávání i posezení s krásnými výhledy. Vinohrad dotvoří charakteristické kouzlo moravské krajiny. Co je ale nejdůležitější, u zastávky Oblá vyroste mateřská škola pro 75 dětí, se kterou se původně vůbec nepočítalo. Protože město chce v první etapě postavit celkem 350 bytů, v druhé etapě už se výstavbou bytových domů souhlasit nebudeme. Musí zde zůstat dostatečné zázemí pro rekreaci obyvatel a občanskou vybavenost.

Válka na Ukrajině nás postavila před výzvu. Zapojila se městská část nějak do pomoci?

První rodinu jsme přijali již začátkem března a během jednoho měsíce jsme obsadili 6 aktuálně volných bytů 28 maminkami a babičkami s dětmi. Neuvěřitelná byla ochota lidí pomáhat. Do prázdných bytů se nám podařilo získat všechno vybavení z dobrovolnických darů během pár dnů. Základní školy okamžitě začaly přijímat ukrajinské děti a zajišťovat jim kvalitní výuku. V komunitním centru Skála jsme uspořádali informační setkání s ukrajinskými uprchlíky, představili jsme jim Nový Lískovec a informovali je o službách i pracovních příležitostech. Prostory v komunitním centru jsme nabídli pro bezplatnou výuku češtiny i dětskou skupinu pro hlídání malých dětí. Naše Ukrajinky se začaly hned aktivně zapojovat nejen do práce, ale i do dobrovolnických aktivit. Když s lidmi, kteří utekli přímo z války, Mariupolu nebo Záporoží mluvím, uvědomuji si tu hrůzu mnohem živěji. Jsem hrdá na české lidi a doufám, že vydržíme podporovat Ukrajinu a Ukrajince, jak dlouho bude potřeba.

Ale s tím souvisí i drastický nárůst cen energií, který se dotkne nejen městské části, ale všech občanů, co s tím hodláte dělat?
My už jsme v minulosti hodně udělali. O větší energetické soběstačnosti se mluví dlouho, ale dělalo se málo. Ale prá-
vě Nový Lískovec je důkazem, že se dá i v bytových domech a veřejných budovách ušetřit až 70% tepla. Ale nebylo to jenom zateplení. Od roku 2000 do roku 2016 jsme všechny budovy zmodernizovali a získali na to stovky milionů korun dotací. A příkladu obce následovala i družstva a společenství vlastníků, takže Nový Lískovec je opravdu úsporná čtvrť. Lidé se tak účtů za teplo nemusí tolik bát. No a budoucnost? Když přidáme na střechy soláry, můžeme společně vyrobit spoustu elektřiny, která se spotřebuje zase právě tady, v místě, a bude levná. Bohužel náš stát zase zaspal v přípravě zákonů, který by umožnil sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými subjekty. Až to bude od příštího roku možné, my budeme připraveni. Projekt na solární elektrárnu na střeše ZŠ Svážná již máme hotový, škole by měla vyrobit až 40% roční spotřeby. Přebytky z elektráren na školách a školkách v létě se budou využívat v bytových domech. Říká se tomu komunitní energetika a to je šance i pro nás. Být připraven, využít dostupné dotace a posunout se zase dopředu.

A to budete pomáhat jenom lidem v panelácích?

To vůbec ne. Na naší kandidátce jsou energetičtí experti, kteří mohou lidem i v rodinných domech poradit, co udělat jako
první. Také plánujeme na úřadě pomáhat lidem v nouzi, například seniorům, vyřídit příspěvky na bydlení a poradit, jak zvládnout účty za energie. Nechceme nechat nikoho bez pomoci. A pokud by se koncept komunitní energetiky rozběhl, budeme se snažit zapojit i družstva a soukromníky, aby na využití levné elektřiny rovněž podíleli.