Rozhovor

starostkaČtyři volební období, to patříte k nejdéle sloužícím starostům v Brně?

Já si ohromně vážím toho, že mi a spolu se mnou dalším ze Tří oříšků, dali lidé důvěru opakovaně. Za jedno volební období velké změny neuděláte, plánování a příprava projektů zabere docela dlouhou dobu. Ale za čtyři, to už musí být někde vidět a doufám, že tu proměnu naší městské čísti vnímají nejen lidé zvenku, ale i ti kteří zde mají domov. Tu funkci opravdu musíte chápat jako službu a práci. A není to jenom o investicích a správě majetku. Radnice řeší mnoho příběhů lidí, kteří se dostali do těžké životní situace, ne vždy jim můžeme účinně pomoci a to se mě osobně silně dotýká. Taky mi opravdu vadí stále se zvyšující byrokracie a legislativní změny, které obcím život dost komplikují. Často se nad ránem budím a vymýšlím cesty, jak věci zrychlit a posunout dopředu. Na druhou stranu mám za tu dobu, kdy jsem byla zároveň starostkou a zároveň zastupitelkou Brna obrovskou výhodu, že vím, jak funguje magistrát, znám to prostředí, vím, za kým jít. Městská část je totiž v mnohých věcech závislá na rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města a například 90% příjmů  rozpočtu je transfer od města. Takže ta závislost je dost velká.

Jak dlouho v Lískovci žijete?

Od roku 1983, to jsme bydleli na Kamínkách. Nový Lískovec považuji opravdu za svůj domov a mám obrovské štěstí, že zde zatím bydlí i moje děti s rodinami. Takže i když na svá čtyři vnoučata příliš mnoho času zatím nemám, vídám je často. Mimo jiné i proto mi hodně záleží na tom, aby ulice i hřiště byly bezpečné pro děti, aby bylo dost míst v pěkně vybavených mateřských školách, aby naše základní školy poskytovaly kvalitní vzdělání, aby zde fungovaly volnočasové a sportovní organizace. Jsem navíc už ve věku, kdy mi k tomu přibyla i péče o staré rodiče, takže budu   s vlastní zkušeností mnohem větší úsilí věnovat práci pro seniory a rodiny, které pečují o své blízké. Víte, já jsem sice velmi tolerantní k životnímu stylu jiných, sama jsem v tomto ohledu ale spíš konzervativní, žiji 35 let s jedním manželem, rodina je pro mne velmi důležitá. Pro seniory jsme například podpořili cvičení pro seniory ve Fitku Kameňák, a tento návrh padl na setkání s jubilanty. Počítáme s tím, že v komunitním centru Skála budou míst senioři prostory a budou se tam pro ně pořádat akce.

Čím si vysvětlujete, že v letošních volbách kandiduje více stran, které se vůči vám negativně vymezují?

Opozice patří k demokracii a já respektuji názor jiných a naslouchám opozici v zastupitelstvu, zejména pokud přichází s vizí a alternativními náměty. Problém je, že někdy jsou ty nápady neproveditelné. To se týká i mnoha slibů ve volebních programech. Například Novolískovečtí patrioti minule populisticky slibovali privatizaci obecních bytů za nízké ceny. Nejen, že museli vědět, že o privatizaci rozhoduje zastupitelstvo města Brna, ale ani jednou za celé volební období potom návrh na zařazení domů do privatizace nepodali. Rovněž pokud někdo slibuje, že vyřeší problémy s dopravou, ale nemá žádné konkrétní proveditelné návrhy, jedná se pouze o předvolební populismus. Co mi ovšem vadí je, když se opozice místo alternativní vize a plánů snižuje k vymyšleným pomluvám a kydání   špíny. To totiž místní politiku proměňuje z dobré správy věcí veřejných na ubohou a trapnou úroveň. Já takové metody nepoužívám, na oponenty neútočím a už vůbec nepoužívám lživé argumenty. Styl politiky, který některé naše strany v místním zastupitelstvu používají, rozhodně odmítám.

Letos v srpnu bylo mimořádné sucho, přirovnávané k roku 1947, dělali jste něco?

Sucho škodilo hlavně mladým stromům a ty jsme se snažili ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Starého Lískovce zalévat. Kupodivu jezírko i ryby v něm ta srpnová vedra zvládli bez újmy, a to jsme museli vodou z vrtu přednostně zavlažovat fotbalové a softabolové hřiště, takže jezírko žádnou vodu navíc nedostalo. Hospodařením s dešťovou vodou se už zabýváme, ale teprve diskuse s odborníky mi ukázaly, jak těžká je to disciplína.  U nových staveb tyto principy důsledně uplatňujeme, například šatny u hřiště mají zelenou střechu a komunitní centrum u mlékomatu bude mít i retenci a využití dešťové vody. Bohužel napravit chyby s dřívějška je mnohem nákladnější. Navíc většina vodohospodářské infrastruktury, zejména dešťová kanalizace, není ve správě městské části. Proto jsme s odborníky zatím připravili soubor opatření, která jsou v kompetenci městské části. Spočívají zejména v tom, že tam, kde lze před odtokem dešťové vody do kanalizace nainstalovat retenční nádrže, bude dešťová voda z nich využívána hlavně na závlahy stromů. Chceme také využít dnes nově otevřené dotační tituly dotace na zadržování vody ze střech obecních budov, zejména škola školek. Při revitalizaci zeleně ve svažitém terénu vytváříme tzv. průlehy, které zabrání rychlému odtoku vody při přívalových deštích, vyplavování hlíny na chodníky a voda se rychleji vsákne. Největší takové opatření vzniklo nyní za domem Oblá 35-37 při projektu obnovy zeleně. Při opravách chodníků a dalších zpevněných ploch budeme důsledně dbát na to, aby z nich dešťová voda odtékala do trávy a ne do kanalizace. Pro větší systémová opatření, která je potřeba udělat na kanalizační síti, budeme iniciovat celoměstskou koncepci, aby se tato opatření stala součástí každé městské investice. Ale vodou se dá šetřit i doma, my například používáme ke splachování WC vodu z koupání a praní.

Jak komunikujete, používáte sociální sítě?

Na facebooku jsem, ale na příspěvky většinou nereaguji, pokud to není nezbytně nutné. Jsem v tom tak trochu ze staré školy, používám mail, telefon, ale nejraději věci řeším osobně. A hlavně radši přiložím sama ruku k dílu, zúčastňuji se akcí na úklid Kamenného vrchu, čištění jezírka, aktivně si zasportuji při akcích sportovní komise, při kosení rezervace vezmu do ruky hrábě, je to užitečnější než vypisovat na facebooku, jak ji budu chránit. Nebo jsem si také vlastnoručně ušila lískovecký kroj. Ve facebookové skupině Nový Lískovec nás reprezentuje místostarosta Jan Privařčák.

A na jakém projektu, který chcete v nejbližší době realizovat vám záleží nejvíc ?

Určitě je to rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na Petra Křivky na společenské a komunitní centrum Takový prostor naší městské čísti chybí, a když jsme tak dlouho usilovali o nabytí tohoto objektu do vlastnictví a nyní máme jak stavební povolení, tak zajištěné financování. Připravujeme výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci provede. Ale samotná stavba, i když to bude první pasivní veřejná budova v Brně s moderním vzhledem, nebude tak náročná. Klíčové bude, jak se podaří zajisti provoz tak, aby naše společenské organizace měly rovný přístup k využívání objektu. Vzorem nám může být například společenské centrum v Bystrci, které provozuje sama městská část.