Naši kandidáti

1. Ing. Jana Drápalová
„Své zkušenosti starostky i zastupitelky Brna, svou energii a schopnosti chci i nadále věnovat zlepšování kvality života obyvatel Nového Lískovce.“
Bydlím na Oblé.

2. Ing. Jan Privarčák
„Chci motivovat lidi k většímu zapojeni do komunitního života, a tím bojovat proti lhostejnosti ve společnosti. Dlouhodobě se angažuji v pořádání tradičních akcí, jako jsou hody, poleskavský krojovaný ples, košt slivovice, masopust, kosení louky a další akce, při kterých se lidé mají možnost setkávat. Spolupráce a odpovědnost vůči ostatním lidem a přírodě jsou vlastnosti, které rovněž vštěpuji svým dětem.“
Bydlím na Čtvrtích.

3. Mgr. Ing. Lenka Brabcová
„Jako učitelka se věnuji dětem, zajímám se o rozvoj a modernizaci školek a škol. Jako ekonomka se zajímám o hospodaření naší městské části. Pomáhám se zachováním tradic v Novém Lískovci.“
Bydlím na Slunečné.

4. Alois Jaša
„V komisi pro mládež a sport rozvíjím hlavně sportování dětí a mládeže, ale nezapomínám ani na podmínky pro dospělé.“
Bydlím na Zoubkové.

5. Bohuslava Musilová
„Věnuji se jako bývalá sociální pracovnice hlavně seniorům, osobně je navštěvuji a znám jejich potřeby. Budu pomáhat s vyřízením žádostí o příspěvky na bydlení a energie.“
Bydlím na Kluchové.

6. Ing. Dalibor Hladík
„Jako dlouholetý předseda samosprávy jsem v každodenním kontaktu se spoluobčany, seznamuji se s jejich potřebami a požadavky. Svou prací v zastupitelstvu mohu tyto zkušenosti uplatnit. Chtěl bych se nadále věnovat práci v komisi dopravy, zejména v oblasti parkování, zavádění modrých zón, tak, aby to bylo pro naše občany co nejvýhodnější.“
Bydlím na Oblé.

7. Ludmila Adlerová
„Mohu využít zkušenosti z oblasti školství jako dlouholetá ředitelka MŠ, zkušenosti ze správy družstevního bytového domu i zkušenosti z dosavadní práce v zastupitelstvu.“
Bydlím na Oblé.

8. Ing. Jaroslav Hradílek, Ph.d.
„Věnuji se profesně energetice a díky tématům jako komunitní energetika, zateplení, instalace fotovoltaických elektráren na střechy městských budov se pokusím snížit dopady růstu cen energií na městské instituce i občany. Díky zkušenostem v oblasti řízení dokážu řešit efektivně problémy a realizovat i náročné projekty.“
Bydlím na Čtvrtích.

9. Vladimíra Křivánková
„Vzhledem k pracovnímu zaměření bych se ráda věnovala oblasti školství a nadále se podílela na zachování tradic v obci, s čímž souvisí i výroba a péče o kroje, které se několik let věnuji.“
Bydlím na Oblé.

10. Mgr. Pavel Kolář
„Věřím, že pokaždé je co zlepšovat. Moderní technologie jsou tu pro nás a poskytují nám nové příležitosti, jak udělat život jednodušší a příjemnější, a to navzdory všem problémům, které dnešní doba přináší. Nikdy se nedá udělat všechno, ale vždycky se dá udělat hodně.“
Bydlím na Oblé.

11. Mgr. Kateřina Orlitová
„Byla jsem u počátků mateřského centra Sedmikráska a téma aktivního rodičovství a budování prorodinného prostředí v naší městské části je pro mne velmi důležité. I ve svém pracovním životě se jako personalistka setkávám s různými životními situacemi pečujících osob. Starám se o naplnění jejich potřeb při slaďování profese a času nejen pro péči o děti ale i společně tráveného v rámci více generací. Podporuji všechny aktivní lidi, kteří k tomuto u nás přispívají.“
Bydlím na Slunečné.

12. Roman Kimmel
„Jako živnostník a řemeslník pomáhám městské části s drobnými opravami, které se nevyplatí objednávat u velkých firem.“
Bydlím na Oblé.

13. Ing. Bc. Martina Čermáková
„Jsem stavařka a urbanistka, podporuji zlepšení veřejných prostor pro obyvatele Nového Lískovce, abychom se mohli setkávat, sportovat a bavit se. Abychom tu byli doma.“
Bydlím na Slunečné.

14. Mgr. Michal Šimoník
„Do Nového Lískovce jsem se přistěhoval před pár lety, ale rád bych
se podílel na jeho dalším rozvoji. Nejvíc se zajímám o udržitelná dopravní řešení a jako otec také o dobré zázemí pro naše děti.“
Bydlím na Oblé.

15. Miroslava Kellnerová
„Jako předsedkyně výboru samosprávy vím, jak opravit dům, umím komunikovat s lidmi a znám jejich potřeby. Chci pomáhat i celému Novému Lískovci. Zejména se budu věnovat úsporám energií v bytových domech.“

16. Mgr. Ladislav Otava, Ph.D
„Věnuji se výuce sociálních pracovníků, takže mou prioritou bude nastavit systém pomoci lidem v nouzi, zejména seniorům s účty za energie a bydlení.“

17. Lenka Dvořáčková
„Chci pomáhat v oblasti kultury, udržování místních zvyklostí a tradic a hlavně se chci věnovat volnočasovým aktivitám seniorů.“

18. Ing. Ludmila Rolencová
„Mám tři malé děti, takže mne velmi zajímá kvalita škol a školek a možnosti volnočasových aktivit v Novém Lískovci. A jako stavební inženýrka chci pomáhat zlepšovat stav sportovišť a dětských hřišť.“
Bydlím na Oblé.

19. Zdenka Fraňková
„Mám zkušenosti nejen s vedením družstevního domu, ale také sama pomáhám zlepšovat prostředí péčí o předzahrádku. Chci kvetoucí Nový Lískovec.“
Bydlím na Oblé.